Masterplan Duurzame Visserij met positief verdienmodel

Het Masterplan Duurzame Visserij (MDV) heeft een experimenteel vissersschip gebouwd waarin drie jaar lang allerlei innovaties worden uitgetest, bijvoorbeeld in de uitvoering van de motoren en de vistechnieken. Het nieuwe schip heeft een energieverbruik per gevangen eenheid vis dat bijna 20% is van het gemiddelde van de oude generatie platvisschepen. De eerste resultaten overtreffen de stoutste verwachtingen. 

Pilotschip MDV 1 ‘Immanuel’ is voorzien van de meest innovatieve snufjes van dit moment. Alles aan het schip is nieuw: de vorm, de aandrijving, de vangstverwerking, de vangstmethode enzovoort. Het schip is licht van gewicht en gebouwd met duurzame materialen, vertelt Auke Hoefnagel, voorzitter van de stichting Masterplan Duurzame Visserij. “Zo is gekozen voor een slimme vormgeving van de romp waardoor de weerstand laag is. De dieselelektrische aandrijving stuurt een hoogrendementsschroef aan en zorgt voor de energieopwekking, waarbij een managementsysteem het energiebeheer controleert en aanstuurt. De restwarmte van de motor wordt opgeslagen in een warmwatertank. Normaal ging deze de pijp uit of naar zee, maar nu worden het warm water en de verwarming van het schip hiermee gevoed.” 

MDV
Auke Hoefnagel: “Het schip is licht van gewicht en gebouwd met duurzame materialen.”

“Alles aan het schip is nieuw: de vorm, de aandrijving, de vangstverwerking en de vangstmethode”

Andere innovaties

“De toegepaste vistechniek is twinrig met puls. Daarbij zweeft het net boven de bodem en wordt de vis opgeschrikt door elektrische pulsjes. Het voordeel hiervan is dat we niet alleen schol, maar ook de duurdere tong op een efficiënte manier kunnen vangen. Een andere innovatie is het gebruik van Dyneema kabels in plaats van staalkabels. Hierdoor is minder vermogen nodig om de netten door het water te trekken. Verder is gebruik gemaakt van extreem gladde anti-fouling, waardoor zeeorganismen zich niet kunnen hechten aan het schip. Het is echt een totaalconcept, waarin alle innovaties gecombineerd en geïntegreerd zijn. Het gaat nu om één pilotschip, maar de bedoeling is dat er na de pilot meer van deze schepen worden gebouwd.”

Bijdrage van EIA

Volgens Auke Hoefnagel is de EIA een niet te verwaarlozen bijdrage aan de financiering van het schip. “Een mooie steun in de rug. Ik beschouw het ook als een soort erkenning van de overheid. Alle lof voor de medewerkers van RVO.nl die ons goed hebben begeleid en meegedacht. Daar zit volop technische kennis en van een hoog niveau.” 

“De energiebesparing bedraagt 80% ten opzichte van de huidige platvisschepen”

Verwachte besparing brandstofverbruik

Voorzichtig kan worden gezegd dat de doelstelling met betrekking tot het brandstofverbruik (6.000-7.000 liter per visweek van 100 uur) wordt gehaald. Auke Hoefnagel: “In het referentiejaar 2010 was het gemiddelde verbruik van de platvisvloot circa 35.000 liter per 100 uur. De besparing is dus zeer substantieel, al moet ik er eerlijkheidshalve bij zeggen dat de sector sinds 2010 ook flinke stappen heeft gezet.” 

Overige bevindingen

“De eerste resultaten in financiële zin zijn ook positief,” aldus Auke Hoefnagel. “De vangsten zijn naar verwachting. Met de twinrigmethode en het verwerken van de vangst aan boord, realiseren we een betere kwaliteit van de vis. En vanwege de lage exploitatiekosten – onder meer door de lage energiekosten – liggen de opbrengsten aanzienlijk boven het gemiddelde.”