Geen zorgen bij klanten Air Liquide over de CO-levering

Air Liquide heeft in 2015 met steun van EIA geïnvesteerd in een tweede koolmonoxidefabriek in de haven van Rotterdam. De productiecapaciteit voor koolmonoxide in het Botlekgebied is hiermee verdubbeld. De nieuwe fabriek gebruikt fors minder energie dan de oude en heeft een veel lagere luchtemissie. Bovendien zorgt hij voor een grotere betrouwbaarheid van de levering aan de klanten.

Koolmonoxide wordt door de klanten van Air Liquide gebruikt voor de productie van polyurethaan, dat gebruikt wordt voor de fabricage van onder andere veerkrachtige schuimzittingen, isolatiemateriaal en schoenen, en voor de productie van kunstharsen (lijmen en coatings).

Abel Slabbekoorn: “Geavanceerde technieken zorgen voor optimale energie-efficiëntie.”

Productieproces

De grondstof voor koolmonoxide is aardgas. In stap 1 van het productieproces wordt het aardgas bij hoge temperatuur omgezet in een mengsel van CO, CO2 en waterstof, in stap 2 wordt het CO2 uit dit gasmengsel verwijderd en in stap 3 wordt het gas gedroogd en worden de laatste restjes water en CO2 verwijderd. Dan wordt het afgekoeld tot -195oC en worden de koolmonoxide en waterstof van elkaar gescheiden door middel van cryogene destillatie. Ten slotte wordt de koolmonoxide via pijpleidingen naar de verschillende klanten in de Botlek gedistribueerd.

“Deze fabriek gebruikt 20% minder energie bij het proces dan de eerste”

Flinke besparing

De nieuwe productie-installatie maakt gebruik van geavanceerde procestechnologieën die zorgen voor een optimale energie-efficiëntie, betrouwbaarheid en veiligheid. Abel Slabbekoorn, projectdirecteur van Air Liquide vertelt hierover: “Ten opzichte van de eerste fabriek gebruikt hij 20% minder energie voor het proces. Dat is een gigantische besparing. Hij is dus veel efficiënter met energiegebruik dan de oude. Ook veroorzaakt de nieuwe fabriek 95% minder luchtemissies, zoals methaan, en wordt een deel van de CO2 – na vloeibaar gemaakt te zijn – nuttig hergebruikt in de glastuinbouw en voedingsmiddelenindustrie (frisdranken).”

Betrouwbare levering

Voor zowel Air Liquide als de klanten zijn de betrouwbaarheid en flexibiliteit sterk verbeterd door de komst van deze tweede fabriek. Wanneer één van de twee fabrieken van Air Liquide zou uitvallen, heeft dat slechts beperkte gevolgen voor de productie bij de klanten. Dat is voor hen heel belangrijk.

Fors bedrag

Air Liquide heeft bij de financiering gebruik kunnen maken van de fiscale aftrekmogelijkheid van EIA. Abel Slabbekoorn: “Op een investering van zo’n € 65 miljoen, is dat toch een fors bedrag dat daarmee gemoeid is. We zijn ook heel positief over de medewerkers van RVO.nl. Het zijn heel kundige mensen, die weten waar we het over hebben. Ze hebben samen met ons meegedacht om te kijken hoe we optimaal van de EIA gebruik konden maken.”