Duurzaamheid zit in het DNA van Ahold

Ahold is het moederbedrijf van onder meer de Albert Heijn supermarkten, Bol.com, Etos, Gall & Gall en de Ahold Coffee Company. Het bedrijf investeert veel in energiebesparende apparatuur, vanuit haar bedrijfsfilosofie over duurzaamheid. In 2015 zijn daarom veel EIA-aanvragen ingediend voor energiebesparende maatregelen, met name in de supermarkten.

Eén van de energiedoelstellingen van de Albert Heijn supermarkten was om het elektriciteitsverbruik per vierkante meter winkeloppervlakte in de periode 2008 – 2015 met 20% te reduceren. Deze doelstelling is met een gerealiseerde reductie van 25,8% ruimschoots behaald. Naar de toekomst hebben we ons ten doel gesteld de energiebesparingen voort te zetten. Met name de verlichting, koeling, vriesinstallatie, klimaatbeheersing en verwarming verbruiken veel stroom. Door slim te investeren in geschikte apparatuur is daar met 800 winkels in Nederland tezamen een behoorlijke besparing in te behalen.

Ahold
Mathijs Scheele: “LED-verlichting sluit aan bij onze langetermijndoelstelling op het gebied van CO2-reductie en vermindering van elektriciteitsverbruik."

LED-verlichting

In 2015 is stevig geïnvesteerd in LED-verlichting. Mathijs Scheele, manager Grants bij Ahold, legt uit hoe: “LED-verlichting sluit aan bij onze langetermijndoelstelling op het gebied van CO2-reductie en vermindering van elektriciteitsverbruik. We hebben veel verlichting in onze supermarkten. Bij iedere verbouwing wordt de verlichting aangepast naar LED. Bij reeds bestaande winkels waar geen verbouwing staat gepland, stappen we ook over op LED-verlichting. Hiervoor maken we gebruik van de EIA. Bijkomend voordeel van LED-verlichting is dat het minder onderhoud vraagt. Dat is mooi meegenomen.”

“Investeren in energiezuinige verlichting, koel- en vries- installaties en klimaatbeheersing”

Geschikte apparatuur

Ook koeling, klimaatbeheersing en verwarming van de supermarkten zijn flinke energieslurpers. Dat was voor Albert Heijn een stimulans om daar flink in te investeren. In 2015 gebeurde dat met warmteterugwinningssystemen op koel- en persluchtinstallaties, debietregeling op ventilatoren (variabele ventilatie), transkritische CO2-koel- en vriesinstallaties en koude/warmteterugwinningssystemen uit ventilatielucht. John Schäffers, subsidieadviseur van Ahold: “Het is allemaal niet zo fancy en technologisch niet baanbrekend. Maar we doen al het mogelijke bij het investeren in geschikte apparatuur. En met 800 supermarkten tikt het toch flink aan.”

Ahold

Verhoging aftrekpercentage

Heeft het besluit van de Tweede Kamer om het aftrekpercentage van de EIA vanaf 2016 te verhogen van 41,5% naar 58% nog gevolgen voor de plannen van Ahold? Mathijs Scheele: “Nee, dat heeft niet echt invloed op ons beleid, omdat we ons vanuit onze langetermijndoelstelling al volledig inzetten voor vermindering van onze carbon footprint. Het heeft natuurlijk wel een positief effect op de terugverdientijd. Die wordt verkort. Het heeft dus zeker voordelen, maar het is niet doorslaggevend voor ons beleid.”

“LED-verlichting is energiezuinig en vraagt minder onderhoud”

Nieuwe eisen LED

De eisen voor de lichtopbrengst (lumen) van LED zijn in de EIA voor 2016 aangescherpt om de technische ontwikkeling op dit gebied bij te houden. Wij kijken op dit moment naar de nieuwe eisen, vertelt Mathijs Scheele: “Het winkelbeeld in onze supermarkten willen we graag in tact houden het is dus belangrijk dat de lampen daarin passen. De Energielijst was pas in december 2015 bekend terwijl de reeds geplande verbouwingen al worden uitgevoerd. Gelukkig hoef ik duurzaamheid en energiebesparing intern niet te verkopen. Daar is alle welwillendheid aanwezig. Maar het is wel snel schakelen. Een meer geleidelijke overgang was prettiger geweest.”

Bol.com

Ahold is sinds 2012 ook eigenaar van Bol.com. Voor dit bedrijf wordt momenteel een nieuw distributiecentrum gebouwd. Ook daarbij wordt volop gebruik gemaakt van technologieën en apparaten die op de EIA-energielijst staan. Denk aan LED-verlichting, klimaatbeheersing, aandrijving van bepaalde apparatuur en warmtepompen.