Sectoren

Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
35 Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht215169,5
Totaal215169,5

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (193 bytes)

Industrie

Industrie
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
10 Vervaardiging van voedingsmiddelen881129,9
11 Vervaardiging van dranken344
12 Vervaardiging van tabaksproducten20,1
13 Vervaardiging van textiel471,4
14 Vervaardiging van kleding200,4
15 Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen551,1
16 Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)440,7
17 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren4673
18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media533,6
19 Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking20,1
20 Vervaardiging van chemische producten10280
21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten261,4
22 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof564,1
23 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten5415,9
24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm7522,8
25 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)2497,7
26 Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur120,1
27 Vervaardiging van elektrische apparatuur241,1
28 Vervaardiging van overige machines en apparaten17812
29 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers341,1
30 Vervaardiging van overige transportmiddelen389,6
31 Vervaardiging van meubels551
32 Vervaardiging van overige goederen1032,9
33 Reparatie en installatie van machines en apparaten791
Totaal2269375

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (1 kB)

Landbouw, bosbouw en visserij

Landbouw, bosbouw en visserij
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht46617
011 Teelt van eenjarige gewassen58633,2
012 Teelt van meerjarige gewassen481,9
013 Teelt van sierplanten1486,5
014 Fokken en houden van dieren141125,3
016 Dienstverlening voor de landbouw, behandeling van gewassen en zaden na de oogst371,2
017 Jacht10
02 Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening voor de bosbouw40,1
031 Visserij250,9
032 Kweken van vis en schaaldieren40,1
Totaal273086,3

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (571 bytes)

Groot- en detailhandel; reparatie van auto's

Groot- en detailhandel; reparatie van auto's
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
45 Handel in en reparatie van auto's, motorfietsen en aanhangers4145,3
46 Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)71875,6
47 Detailhandel (niet in auto's)282290,2
Totaal3954171

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (284 bytes)

Vervoer en opslag

Vervoer en opslag
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
49 Vervoer over land62718,6
50 Vervoer over water165145,8
51 Luchtvaart237,9
52 Opslag en dienstverlening voor vervoer21216,4
Totaal1027188,7

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (226 bytes)

Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
77 Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen1134,6
80 Beveiliging en opsporing50,1
82 Overige zakelijke dienstverlening58319,6
Totaal70124,2

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (269 bytes)

Financiële instellingen

Financiële instellingen
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
64 Financiële instellingen (geen verzekeringen en pensioenfondsen)59543,4
65 Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen)150,4
66 Overige financiële dienstverlening23117,9
Totaal84161,7

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (297 bytes)

Verhuur van en handel in onroerend goed

Verhuur van en handel in onroerend goed
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
68 Verhuur van en handel in onroerend goed48158,9
Totaal48158,9

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (139 bytes)

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
55 Logiesverstrekking46027,8
Totaal46027,8

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (118 bytes)

Advies, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening

Advies, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
70 Holdings (geen financiële), concerndiensten binnen eigen concern en managementadvisering38341
71 Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies, keuring en controle703,3
72 Speur- en ontwikkelingswerk70,1
73 Reclame en marktonderzoek200,3
74 Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy340,5
75 Veterinaire dienstverlening360,4
Totaal55045,6

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (480 bytes)

Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
36 Winning en distributie van water91,6
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling30,3
38 Afvalinzameling en -behandeling, voorbereiding tot recycling49100,1
Totaal61102

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (248 bytes)

Gezondheids- en welzijnszorg

Gezondheids- en welzijnszorg
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
86 Gezondheidszorg3936,6
Totaal3936,6

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (113 bytes)

Informatie en communicatie

Informatie en communicatie
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
60 Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's00
61 Telecommunicatie331,8
62 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie10714,3
63 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie254,7
Totaal16520,8

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (333 bytes)

Bouwnijverheid

Bouwnijverheid
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
41 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling26827,9
Totaal26827,9

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (161 bytes)

Onderwijs

Onderwijs
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
85 Onderwijs300,4
Totaal300,4

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (105 bytes)

Cultuur, sport en recreatie

Cultuur, sport en recreatie
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
90 Kunst230,4
91 Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen, natuurbehoud210,7
92 Loterijen en kansspelen40,2
94 Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs140,2
Totaal621,6

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (343 bytes)

Winning van delfstoffen

Winning van delfstoffen
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
061 Winning van aardolie10
062 Winning van aardgas00
081 Winning van zand, grind en klei110,7
091 Dienstverlening voor de winning van aardolie en aardgas50,1
Totaal170,8

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (254 bytes)

Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen

Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
84 Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen30,2
Totaal30,2

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (165 bytes)

Huishoudens als werkgever, niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

Huishoudens als werkgever, niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
97 Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel20
99 Extraterritoriale organisaties en lichamen50,1
Totaal70,1

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (198 bytes)

Eindtotaal sectoren 2015

Eindtotaal sectoren 2015
OmschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
Eindtotaal142341369

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (80 bytes)

Technieken

Technieken

In onderstaande tabel staat voor elk toepassingsgebied hoeveel aanvragen er zijn gedaan per techniek (code). Daarnaast is te zien welke bedragen voor die codes zijn gemeld.

(Proces) industrie

(Proces) industrie
Aanvraag en energiecodeAantal meldingenGemeld investeringsbedrag
Technische voorzieningen voor energiebesparing bij bestaande processen (320000)431310,3
Warmteterugwinningssysteem op koel- of persluchtinstallaties (220813)3916,8
Energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie (220212)26759,7
Toerengeregelede vacuumpomp voor melkwinningsinstallaties (221220)2082,1
Technische voorzieningen voor energiebesparing bij nieuwe processen (420000)156182,9
Transkritische CO2 koel- en/of vriesinstallatie (220223)13427,5
Gelijkstroomventilator (220604)1112,7
Direct gasgestookte hoogtemperatuur tapwaterboiler (220115)520,4
Warmtepomp (221103)401,6
Systeem voor benutting van afvalwarmte (220814)3619,7
Energiezuinige UPS (220912)316,7
Hoogfrequent hoogrendementlader voor tractiebatterijen (221221)300,1
Energiezuinige koeling van serverruimten tot 100 m2 (220222)181,5
Energiezuinige koeling van serverruimten en bestaande datacenters (220219)158
Direct gasgestookte condenserende boiler (220114)120,2
Systeem voor hergebruik van perslucht (220815)110,2
Warmtekrachtinstallatie anders dan met behulp van een zuigermotor (231002)116,4
Heetgasontdooisysteem (220213)100,2
Condensatoren (220911)80,1
Condenserende warmtewisselaar voor stoomketels of productie- of droogprocessen (220802)81,7
Gasgestookte hogedrukreiniger (221215)70,1
HR-elektromotor (220602)60,3
Energiezuinige koeling van serverruimten tot 10 m2 (220221)50,1
Hogedruk ontwateringspers voor natwasserijen (220714)30,4
Ontdooikap (220214)30
Uitschakelapparaat (220902)30
Afval gestookte installatie (221104)20
Brandstofcelsysteem (231101)20,1
Teruglevervoorziening remenergie bij productie-installaties (220603)20,2
Warmtewisselaar voor luchtontvochtiging (220715)20
Mangel met directe gasverwarming van de rol (220716)20,2
Gasexpansie-installatie (221101)20
Absorptiedroging (220705)10,1
Afvalwaterwarmtewisselaar (220810)10
Gasgestookte infraroodpanelen voor droging van oppervlakken (220703)10
Totaal (Proces) industrie2022640,6

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (2 kB)

Apparaten

Apparaten
Aanvraag en energiecodeAantal meldingenGemeld investeringsbedrag
Laagdebiet afzuigkap in grootkeukens (210304)4210,2
Gasgestookte (stoom)convectieoven (220102)38112,1
Gasgestookt HR-frituurtoestel (220101)1818,6
Energiezuinige wasdroger (220701)560,2
Energiezuinige professionele koel- of vrieskast (220215)150,4
Energiezuinige handendroger (220717)130
Energiezuinige (vaat)spoel- of (vaat)wasmachine (220809)61,8
Totaal Apparaten107323,3

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (466 bytes)

Duurzame energie

Duurzame energie
Aanvraag en energiecodeAantal meldingenGemeld investeringsbedrag
Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking (251102)93357,8
Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking met SD2013 of eerder (251104)808,6
Zonnecollectorsysteem voor verwarmen (250101)662
Ketel of kachel gestookt met biomassa (251105)624
Aardwarmtewinningssysteem met SDE2013 of eerder (250102)5529,6
Warmte- of koudeopslag in de bodem (aquifer) (251201)2718,5
Installatie voor droge vergisting met SDE2013 of eerder (251112)162,2
Ketel gestookt met biomassa met SDE2013 of eerder (251114)154,9
Windturbine met SDE2013 of eerder (251103)1246,4
Technische voorzieningen voor het aanwenden van duurzame energie (450000)110,4
Biogasopwaardeerinstallatie met SDE2013 of eerder (251203)102,7
Grondwarmtewisselaar (251202)70,3
Warmtekrachtinstallatie met behulp van een zuigermotor, gestookt met biomassa met SDE2013 of eerder (251106)41,2
Biogasproductie verhogende voorzieningen bij vergistingsinstallaties voor natte biomassa met SDE2013 of eerder (251113)20,4
Warmtekrachtinstallatie anders dan met behulp van een zuigermotor, gestookt met biomassa met SDE2013 of eerder (251107)20
Organic Rankine Cycle of Kalinacyclus (251110)21,5
Zonnecollectorsysteem voor verwarmen met SDE2013 of eerder (250104)10,1
Totaal Duurzame energie13051800,7

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (1 kB)

Gebouwde omgeving

Gebouwde omgeving
Aanvraag en energiecodeAantal meldingenGemeld investeringsbedrag
LED-verlichtingssysteem (210506)4080136,7
Warmtepomp (lucht gerelateerd) (211104)97343,7
Isolatie voor bestaande constructies (210403)77216,9
Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht (210801)39530,2
Vervanging van bestaande binnenverlichting (210501)3715,9
Debietregeling ventilator (210301)2826,6
Warmtepomp (211103)23038,1
HR-glas voor bestaande bedrijfsgebouwen (210401)1723,2
Besparingssysteem voor verlichting of klimaat (210502)15820,6
Technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij bestaande bedrijfsgebouwen (310000)15539,3
Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen (210000)10048,4
HR-luchtverwarmer (210102)641,5
LED-belichtingssysteem (210508)621,1
HR-pomp (211001)522,2
Noodverlichting (210507)5111,7
Luchtdicht luchtverdeelsysteem (210302)452,1
HR-glas voor nieuwe bedrijfsgebouwen (210402)454,1
Adiabatische luchtkoeling (210207)331,8
Technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij nieuwe bedrijfsgebouwen (410000)324
Systeem voor benutting van afvalwarmte (210803)2510,5
Steunventilator (210103)250,5
Direct gasgestookt stralingspaneel (210106)220,5
Direct gasgestookte condenserende boiler (210107)200,3
Direct gasgestookt condenserend warmwaterdoorstroomtoestel (210108)180,1
Droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen (210707)161
HR-elektromotor150,4
Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht bij grootkeukens (210805)141,2
Warmtewisselaar voor vrije koeling (210206)140,2
Warmtepompboiler (211102)110,5
Energiezuinig afzuigsysteem (210905)70,1
Warmtewisselaar voor luchtontvochtiging (210705)70,2
Systeem bij radiatoren voor koude- of warmteterugwinning uit ventilatielucht (210802)50,8
Faseovergangsmateriaal (210405)30,3
Bevochtigingsrotor (210706)20,2
Energieprestatieverbetering van bestaande liften (210602)20
Afvalwaterwarmtewisselaar (210804)10
Totaal Gebouwde omgeving8,278434,6

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (2 kB)

Land- en tuinbouw

Land- en tuinbouw
Aanvraag en energiecodeAantal meldingenGemeld investeringsbedrag
Energie-efficiente melkkoeling (220216)2461,2
Horizontale energieschermen (220403)656,3
Luchtcirculatiesysteem in tuinbouwkassen (220305)231,7
Hogedrukverneveling in tuinbouwkassen (220218)151,2
LED-belichtingssysteem voor tuinbouwgewassen (220503)152,4
Systeem voor ontvochtiging van tuinbouwkassen (220304)142,4
Energiezuinige klimaatregeling in tuinbouwkassen (220909)110,2
Kasdek of kasgevel (220402)1120,2
Rookgasreiniging voor CO2-bemesting (221213)111,7
Warmtekrachtinstallatie met behulp van een zuigermotor (231001)116,5
Warmteterugwinningssysteem uit luchtwassers Buitenschermen (210109)110,5
Gevelschermen (220404)80,4
Laaghangend verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen (210110)60,2
Transportleiding voor levering van gasvormig CO2 aan glastuinbouwbedrijven (221005)50,7
Systeem voor het verwarmen en koelen van (semi-)gesloten tuinbouwkassen (220801)44,7
Isolatie van gevels van bestaande tuinbouwkassen (220407)40,1
Cycloondroger (220718)30,1
Lage temperatuur luchtverwarmer in tuinbouwkassen (220105)20,1
Debietregeling ventilator in tuinbouwkassen (220301)10
Totaal Land- en tuinbouw46650,4

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (1 kB)

Transport

Transport
Aanvraag en energiecodeAantal meldingenGemeld investeringsbedrag
Zijafscherming (241202)2355,9
Technische voorzieningen voor energiebesparing bij nieuwe transportmiddelen (440000)1968,9
Indirecte aandrijving voor koelaggregaten (240201)1083,2
Automatische snelheidsbegrenzing voor voertuigen (240911)941
Technische voorzieningen voor energiebesparing bij bestaande transportmiddelen (340000)845,2
Lichtgewicht laadbak voor bedrijfswagens (241216)652,4
Spudpaal (241210)552,1
Verplaatsbare schotten bij geconditioneerd transport (240205)480,6
Bandenspanning regelsysteem voor landbouwvoertuigen (240906)410,5
Energiezuinige scheepsmotor (240612)393,4
Lange en zware vrachtwagen (LZV) (241213)311,9
Dubbel laadvloersysteem (241214)281,1
Teruglevervoorziening remenergie van elektrische motoren (240606)151
Hybrid power take off (PTO) aandrijving (240614)130,6
Start-stopsysteem voor vrachtwagenmotor (240908)120,4
Schroefas gedreven generator voor schepen (240609)50,2
Luchtgordijn bij geconditioneerd transport (240204)40,1
Verlenging van een bestaand vaartuig voor de binnenvaart (241212)40,4
Warmteterugwinning op een vaartuig voor de binnenvaart (240801)30
HR-elektromotor (240601)20,1
Cryogene transportkoeling (240202)20,1
Hydrodynamische ankerkluizen en ankers (241211)20
Eutectische transportkoeling (240206)10
Lichtgewicht composieten kipperbak (241201)10
Geautomatiseerd routeplanningssysteem voor vaartuigen voor de binnenvaart (240910)10
Totaal Transport108939,1

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (2 kB)

Eindtotaal technieken 2015

Eindtotaal technieken 2015
Aanvraag en energiecodeAantal meldingenGemeld investeringsbedrag
Eindtotaal142341369

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (91 bytes)