Op de Energielijst staan alle technieken die voor EIA in aanmerking komen. De lijst wordt jaarlijks aangepast en bevatte in 2015 in totaal 158 technieken met fiscaal voordeel. De energietechnieken op de Energielijst kunnen worden toegepast in gebouwen, industriële processen, transportmiddelen en duurzame energie. Ondernemers kunnen ook pakketten van maatregelen melden voor het verbeteren van de energieprestatie van bestaande bedrijfsgebouwen.

De Energielijst

Generieke en specifieke energietechnieken

EIA is een algemene regeling: hij is generiek opgezet. Nederlandse ondernemers kunnen er voor uiteenlopende investeringen in energiebesparing gebruik van maken. Op de Energielijst staan generieke codes. Dit zijn geen duidelijk omschreven bedrijfsmiddelen, maar algemene beschrijvingen. Deze moeten per geïnvesteerde euro een bepaalde energiebesparing opleveren. De besparingsnorm verschilt per toepassingsgebied: gebouwde omgeving, industrie, transport of duurzame energie. Dit betekent dat alle technieken die aan deze eis voldoen in aanmerking kunnen komen voor EIA. Dit houdt in dat er wel een onderbouwing moet komen. Om het aanvragers gemakkelijker te maken, staan er op de Energielijst daarnaast specifieke codes. Dit zijn concrete, duidelijk omschreven bedrijfsmiddelen, waarvan bekend is dat ze voldoende energie-efficiënt zijn of het best beschikbare alternatief. Voorbeelden daarvan zijn een HR-elektromotor of een gasgestookte (stoom)convectieoven. De besparing aantonen is in dergelijke gevallen niet meer nodig. In onderstaande tabel staat een overzicht van het aantal generieke en specifieke aanvragen en het gemelde investeringsbedrag per techniek. 

Generieke en specifieke energietechnieken

Generieke en specifieke energietechnieken
Generiek/specifiekAantal meldingenGemeld bedrag in € miljoenen
Generiek1065551
specifiek13169818
Totaal142341369
Brontabel als csv (127 bytes)

Actualisatie Energielijst

De Energielijst met alle technieken die voor EIA in aanmerking komen, wordt jaarlijks aangevuld met nieuw op de markt verschenen technieken. Ook het bedrijfsleven kan hiervoor voorstellen doen: dit kan ieder jaar tot begin september. Belangrijk is dat de innovatie een aantoonbare energie-efficiency heeft ten opzichte van de gangbare techniek op dat moment. Regelmatig worden technieken die al op de lijst staan aangepast, bijvoorbeeld vanwege technische ontwikkelingen of gewijzigde normen en keurmerken. Een techniek wordt verwijderd als deze gangbaar is geworden en dus geen energiebesparing meer oplevert ten opzichte van de referentietechniek. In 2015 dienden bedrijven 66 verzoeken in voor aanpassingen of aanvullingen voor de Energielijst van 2016. Zoals eerder vermeld, resulteerde dit in 10 nieuwe en gewijzigde technieken. Daarnaast zijn 10 technieken van de Energielijst verwijderd. 

Toepassingsgebieden

De technieken uit de Energielijst worden toegepast in gebouwen, processen, duurzame energie, transport, apparaten en land- en tuinbouw. Voor de categorie gebouwen werden de meeste aanvragen gedaan, vooral voor LED-verlichtingssystemen, HR-glas, isolatie van bestaande constructies, debietregeling ventilatoren en warmtepompen. In de land- en tuinbouw steeg het aantal meldingen sterk, voornamelijk als gevolg van een groot aantal investeringen in zonne-energiesystemen. Vanuit de industrie werden in 2015 veel meldingen gedaan voor energiezuinige koel- en vriesinstallaties en warmteterugwinsystemen op koel- of persluchtinstallaties.

Aantal aanvragen per toepassing

Aantal aanvragen per toepassing totaal 14.234 aanvragen
ToepassingsgebiedGebouwenDuurzame energieIndustriele processenApparatenTransportLand- en tuinbouw
Aantal aanvragen82781305202210731089466

Peildatum 1 april 2016

Brontabel als csv (152 bytes)

Gemeld investeringsbedrag per toepassing

Gemeld investeringsbedrag per toepassing totaal € 1.369 miljoen
ToepassingsgebiedDuurzame energieIndustriele processenGebouwenTransportApparatenLand- en tuinbouw
Gemeld investeringsbedrag in € miljoen181641435392350

Bedragen in € miljoenen.

Peildatum 1 april 2016

Brontabel als csv (168 bytes)

Top 10 technieken

In 2015 werd voor 137 van de 158 technieken op de Energielijst een melding ingediend. Onderstaand overzicht bevat de 10 meest gemelde technieken op basis van het gemelde investeringsbedrag. Het LED-verlichtingssysteem is goed voor bijna 29% van het aantal meldingen.

Top 10 EIA-technieken

Top 10 EIA-technieken
TechniekAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag in € miljoen
LED-verlichtingssysteem4080137
Warmtepomp (luchtgerelateerd)97343
Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking93358
Isolatie voor bestaande constructies77217
Technische voorzieningen voor energiebesparing bij bestaande processen431291
Gasgestookt HR-frituurtoestel4219
Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht39530
Warmteterugwinningssysteem op koel- of persluchtinstallaties3917
Gasgestookte (stoom)convectieoven38112
Vervanging van bestaande binnenverlichting3716
Brontabel als csv (581 bytes)