Merei Wagenaar

Beste Lezer,

Vermindering van de energievraag is de eerste stap op weg naar een duurzame energievoorziening. Deze energiebesparing is van groot belang voor het behalen van de doelen uit het Energieakkoord en de klimaatdoelstellingen, voor de internationale concurrentiepositie van het bedrijfsleven en voor de leveringszekerheid. Energiebesparing leidt in bedrijven vaak tot kostenreductie en verbetering van de concurrentiepositie, bovenop een milieuwinst. Besparing kan bijvoorbeeld bereikt worden door betere isolatie van bedrijfsgebouwen of door het efficiënter inrichten van productieprocessen. Een ander belangrijk middel om zowel de energie-efficiëntie te verhogen als de concurrentiepositie te verbeteren is de benutting van restwarmte. Met de levering van restwarmte kan deze output van het productieproces die anders verloren gaat, omgezet worden in een waardevol product.

Om deze vormen van energiebesparing te bevorderen, zijn verschillende regelingen en convenanten in het leven geroepen, zoals de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3), de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE), sectorale programma's zoals de MJA energietransitie glastuinbouw en de Energie Investeringsaftrek (EIA).

EIA draagt al sinds 1997 bij aan het vergroten van het marktaandeel van nieuwe energiezuinigere technieken. De EIA-regeling is een fiscaal  instrument om energiebesparing te bevorderen. Bedrijven maken jaarlijks op grote schaal gebruik van EIA en dat al jaren lang. Onder andere door EIA gaat het energieverbruik in de industrie omlaag, bijvoorbeeld door efficiënter te produceren en restwarmte te benutten. De tuinbouwsector verbouwt energiezuiniger groente en fruit. ICT-bedrijven gaan efficiënter om met energie met als doel om in 2030 50% energie te besparen. Ook winkel-, kantoor- en fabriekspanden worden met behulp van EIA energiezuiniger gemaakt. Daarnaast weten ondernemers in de transportsector door bijvoorbeeld innovatieve aandrijfsystemen in de scheepvaart het brandstofgebruik terug te dringen. In dit jaarverslag vindt u nog veel meer voorbeelden.

Ik spreek de hoop en de verwachting uit dat bedrijven ook in de komende jaren met ondersteuning van EIA zullen blijven investeren in energiebesparing.

Merei Wagenaar
MT-lid Energiemarkt & Innovatie
Ministerie van Economische Zaken

Meer informatie over de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunt u vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.