Het beschikbare EIA-budget is in 2014 geheel besteed. Het totale geraamde fiscale voordeel dat aan de bedrijven is toegekend daalde van €139 miljoen in 2013 tot naar verwachting €124 miljoen in 2014. Het beschikbare budget was €111 miljoen (in 2013 was het beschikbare EIA-budget €151 miljoen).

De grootste investeringsbedragen werden gedaan door industriële bedrijven en in duurzame energie. De meeste aanvragen kwamen uit de sectoren landbouw, bosbouw en visserij en de groot- en detailhandel. Bedrijven in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant investeerden het meest.

Wijziging in de investeringsaftrek in ten opzichte van 2013

Binnen EIA zijn ten opzichte van 2013 een aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn er vooral op gericht om EIA zo effectief mogelijk in te richten op energiebesparing. Dit is 1 van de afspraken uit het Nationaal Energieakkoord. Wijzigingen die dit voortbrengt zijn het op termijn uitsluiten van mogelijkheid tot ondersteuning in duurzame technologie ( voor zover deze gebruik kunnen maken van de SDE+) en het ophogen van het drempelbedrag voor EIA van €450 naar €2.500. Dit laatste is doorgevoerd zodat de administratieve lasten voor het bedrijfsleven worden geminimaliseerd. Als gevolg van deze inhoudelijke wijzigingen kon het beschikbare budget voor EIA worden verlaagd van €151 miljoen in 2013 naar €111 miljoen in 2014.

Aanvragen en investeringsbedragen

De genoemde wijzigingen leiden er toe dat het aantal EIA-aanvragen in 2014 is gedaald. Immers investeringen onder de €2.500 en een aantal duurzame technieken worden niet meer door EIA ondersteund. Het aantal aanvragen daalde met 9% ten opzichte van 2013 naar 17.745 aanvragen. Deze aanvragen werden gedaan door 11.168 verschillende ondernemers. Het totale bedrag dat bedrijven in 2014 investeerden in energiebesparende maatregelen en duurzame energie daalde evenredig. Gezamenlijk vroegen ondernemers in 2014 aftrek aan voor circa €1.608 miljoen aan energie-investeringen. Ten opzichte van 2013 – €1.779 miljoen – een daling van circa 10%. Een deel van het meldingsbedrag komt op naam van een beperkt aantal meldingen van windturbineparken (met SDE+-subsidie uit 2013 of eerder).

Het totale investeringsbedrag van deze windturbineparken was in 2014 bijna €720 miljoen omdat er 2 meldingen zijn ontvangen van windparken op zee met een investering van €300 miljoen per aanvraag. Deze beide meldingen zijn afgetopt op €118 miljoen, het maximale meldingsbedrag. In het overzicht wordt daarom gerekend met ruim €350 miljoen aan investeringen in windparken. Daarnaast werd er een groot aantal meldingen gedaan voor de aanschaf van zonnepanelen (4.679) en LED-verlichtingssystemen (3.238).

Wijziging minimale bedrag melding

Vanwege de administratieve last heeft het kabinet besloten om het drempelbedrag voor een investering die in aanmerking komt voor EIA met ingang van 2014 te verhogen naar €2.500. Waarschijnlijk is dit 1 van de oorzaken van de lichte daling van het aantal meldingen in 2014 ten opzichte van 2013.

Aantal aanvragen en investeringsbedragen

Aantal aanvragen en investeringsbedragen
Aantal aanvragenWijziging tov 2013Gemeld investeringsbedragWijziging tov 2013
201417.745-9%1.608 miljoen-10%
201319.4941.779 miljoen

Peildata 1 mei 2014 (cijfers 2013) en 1 mei 2015 (cijfers 2014).

Brontabel als csv (151 bytes)

Fiscaal voordeel voor bedrijven

Het goedgekeurde bedrag van de afgehandelde aanvragen komt naar verwachting uit op circa 77% (in 2013 bedroeg deze 78%) van het gemelde investeringsbedrag. Het netto fiscale voordeel voor een onderneming bedroeg in 2014 rond 10%. We gaan hierbij uit van een gemiddeld belastingtarief van 25% en een EIA-aftrekpercentage van 41,5%. Daarmee komt het totale verwachte fiscale voordeel voor de bedrijven uit op circa €124 miljoen. De cijfers zijn exclusief eventuele correcties door de Belastingdienst.

Gemeld en goedgekeurd investeringsbedrag

Gemeld en goedgekeurd investeringsbedrag Netto voordeel voor de ondernemer en EIA-budget
Gemeld investeringsbedragPrognose(*) goedgekeurd bedragPrognose netto voordeelBudget EIA
EIA 20141.608 miljoen1.239 miljoen124 miljoen (10%)111 miljoen

Peildatum 1 mei 2015

NB: Tot en met vorig jaar werd als peildatum 2 april gebruikt. Met ingang van 2015 (cijfers 2014) wordt 1 mei aangehouden. De cijfers van 2013 in de tabellen zijn ook van peildatum 1 mei 2014.

Brontabel als csv (164 bytes)

Terugblik: EIA in de afgelopen 18 jaar

In de afgelopen 18 jaar zijn er meer dan 280.000 aanvragen gedaan voor circa €24 miljard aan investeringen in energiebesparende technieken en duurzame energie.

Gemelde investeringsbedragen en aantal aanvragen

Gemelde investeringsbedragen en aantal aanvragen Van 1997 tot en met 2014
JaarAantal aanvragenGemeld bedrag (in miljoen euro)
9710366430
9814145656
9917408587
025815695
1281401058
2172401343
315553839
4112621398
593041199
6104023710
7134192023
8136721483
911428890
10144491065
11163631599
12174121265
13194941779
14177491608
Brontabel als csv (308 bytes)

Aanvragen per sector

Energieproducenten en de industrie meldden het hoogste bedrag aan investeringen in energiebesparing en duurzame energie. De meeste aanvragen kwamen uit de sector landbouw, bosbouw en visserij, gevolgd door de groot- en detailhandel en de industrie. Een compleet overzicht van het aantal aanvragen en de investeringsbedragen van alle sectoren staat in de jaarcijfers 2014.

Aantal aanvragen per bedrijfssector in 2014

Aantal aanvragen per bedrijfssector in 2014 totaal 17.745 aanvragen
SectorAantal meldingen
Landbouw, bosbouw en visserij4540
Groot- en detailhandel. Reparatie auto's4311
Industrie2364
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening1191
Vervoer en opslag861
Financiele instellingen806
Advies, onderzoek en diensten776
Verhuur van en handel in onroerend goed691
Gezondheids- en welzijnszorg581
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking517
Bouwnijverheid331
Informatie en communicatie265
Elektriciteit, aardgas en stoom228
Overig283
Brontabel als csv (516 bytes)

Geografische spreiding

Net als in 2013 werden in 2014 de meeste investeringen gemeld door bedrijven in de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland. In Zuid-Holland was sprake van een kleine netto afname, bijna €10 miljoen.

Aantal aanvragen per provincie

Aantal aanvragen per provincie
ProvincieAantal meldingen
Zuid-Holland2909
Noord-Brabant2935
Noord-Holland2213
Gelderland2439
Flevoland466
Limburg1223
Overijssel1700
Utrecht962
Groningen666
Friesland1044
Zeeland651
Drenthe532

De BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba): 5 aanvragen.

Tip: Ga met je muis naar een provincie, dan zie je het aantal aanvragen in die provincie.

Brontabel als csv (293 bytes)

Gemeld investeringsbedrag per provincie

Gemeld investeringsbedrag per provincie
ProvincieGemeld bedrag (in miljoenen)
Zuid-Holland569,7
Noord-Brabant239,4
Noord-Holland212,7
Gelderland97,4
Flevoland89,9
Limburg87,4
Overijssel81,4
Utrecht68,1
Groningen49,4
Friesland43,6
Zeeland39,2
Drenthe29,2

Bedragen zijn in miljoenen euro's.

De BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba): gemeld bedrag €0,4 miljoen.

Tip: Ga met je muis naar een provincie, dan zie je het gemeld investeringsbedrag in die provincie.

Brontabel als csv (313 bytes)