Sectoren

In onderstaande tabel is per SBI-code terug te vinden hoeveel aanvragen er zijn gedaan door bedrijven in die sector. Daarnaast laat de tabel zien welke bedragen binnen die categorie zijn gemeld*. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling 2008 (voorheen BIK), zoals deze door het CBS is opgesteld.

*De tabel geeft de indeling weer op basis van de SBI zoals deze door de bedrijven zelf is ingevuld op het EIA-meldingsformulier in eLoket. In een aantal gevallen zijn bedrijven ingedeeld in een andere SBI-code en/of sector dan in voorgaande jaren (tot en met 2013).

Sectoren

Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
35 Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht228440,7
Totaal228440,7

Bedragen in miljoenen euro's

Brontabel als csv (191 bytes)

Industrie

Industrie
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
10 Vervaardiging van voedingsmiddelen900115,3
11 Vervaardiging van dranken283,1
12 Vervaardiging van tabaksproducten10,1
13 Vervaardiging van textiel423,8
14 Vervaardiging van kleding140,5
15 Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen260,8
16 Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen622
17 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren649,7
18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media530,8
19 Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking53,7
20 Vervaardiging van chemische producten93139,8
21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten315,7
22 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof11119,7
23 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten423,8
24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm8125,8
25 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)24911,8
26 Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur250,4
27 Vervaardiging van elektrische apparatuur331,3
28 Vervaardiging van overige machines en apparaten1435,3
29 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers171,9
30 Vervaardiging van overige transportmiddelen346,6
31 Vervaardiging van meubels563,1
32 Vervaardiging van overige goederen1043
33 Reparatie en installatie van machines en apparaten1502,9
Totaal2364371

Bedragen in miljoenen euro's

Brontabel als csv (1 kB)

Landbouw, bosbouw en visserij

Landbouw, bosbouw en visserij
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
1 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht79029,9
11 Teelt van eenjarige gewassen72763,2
12 Teelt van meerjarige gewassen1008,5
13 Teelt van sierplanten1738
14 Fokken en houden van dieren259366,3
16 Dienstverlening voor de landbouw, behandeling van gewassen en zaden na de oogst602,9
17 Jacht10
2 Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening voor de bosbouw90,2
31 Visserij7920,8
32 Kweken van vis en schaaldieren80,6
Totaal4540200,5

Bedragen in miljoenen euro's

Brontabel als csv (564 bytes)

Groothandel, detailhandel en reparatie van auto's

Groothandel, detailhandel en reparatie van auto's
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
45 Handel in en reparatie van auto's, motorfietsen en aanhangers3706,4
46 Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)77326,2
47 Detailhandel (niet in auto's)3168125,7
Totaal4311158,3

Bedragen in miljoenen euro's

Brontabel als csv (287 bytes)

Vervoer en opslag

Vervoer en opslag
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
49 Vervoer over land45821,3
50 Vervoer over water10524,6
51 Luchtvaart296,4
52 Opslag en dienstverlening voor vervoer26948
Totaal861100,2

Bedragen zijn in miljoenen euro's

Brontabel als csv (222 bytes)

Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
77 Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen14329,7
80 Beveiliging en opsporing60,3
82 Overige zakelijke dienstverlening104232,5
Totaal119162,5

Bedragen zijn in miljoenen euro's

Brontabel als csv (272 bytes)

Financiële instellingen

Financiële instellingen
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
64 Financiele instellingen (geen verzekeringen en pensioenfondsen)57043,8
65 Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen)180,7
66 Overige financiele dienstverlening21811
Totaal80655,5

Bedragen in miljoenen euro's

Brontabel als csv (293 bytes)

Verhuur van en handel in onroerend goed

Verhuur van en handel in onroerend goed
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
68 Verhuur van en handel in onroerend goed69154,3
Totaal69154,3

Bedragen zijn in miljoenen euro's

Brontabel als csv (139 bytes)

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
55 Logiesverstrekking51738,6
Totaal51738,6

Bedragen zijn in miljoenen euro's

Brontabel als csv (118 bytes)

Advies, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening

Advies, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
70 Holdings (geen financiele), concerndiensten binnen eigen concern en managementadvisering50925,8
71 Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies. Keuring en controle1311,6
72 Speur- en ontwikkelingswerk170,9
73 Reclame en marktonderzoek300,2
74 Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy368,4
75 Veterinaire dienstverlening530,6
Totaal77637,5

Bedragen zijn in miljoenen euro's

Brontabel als csv (483 bytes)

Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
36 Winning en distributie van water140,2
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling40
38 Afvalinzameling en -behandeling. Voorbereiding tot recycling7831,6
Totaal9631,9

Bedragen zijn in miljoenen euro's

Brontabel als csv (247 bytes)

Gezondheids- en welzijnszorg

Gezondheids- en welzijnszorg
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
86 Gezondheidszorg58118,4
Totaal58118,4

Bedragen zijn in miljoenen euro's

Brontabel als csv (114 bytes)

Informatie en communicatie

Informatie en communicatie
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
60 Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's60,2
61 Telecommunicatie352,8
62 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie18512,8
63 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie390,4
Totaal26516,2

Bedragen zijn in miljoenen euro's

Brontabel als csv (335 bytes)

Bouwnijverheid

Bouwnijverheid
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
41 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling33115,3
Totaal33115,3

Bedragen zijn in miljoenen euro's

Brontabel als csv (161 bytes)

Onderwijs

Onderwijs
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
85 Onderwijs983,7
Totaal983,7

Bedragen zijn in miljoenen euro's

Brontabel als csv (105 bytes)

Cultuur, sport en recreatie

Cultuur, sport en recreatie
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
90 Kunst180,4
91 Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen, natuurbehoud230,8
92 Loterijen en kansspelen30,2
94 Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs110,4
Totaal551,8

Bedragen zijn in miljoenen euro's

Brontabel als csv (343 bytes)

Winning van delfstoffen

Winning van delfstoffen
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
61 Winning van aardolie10
62 Winning van aardgas10
81 Winning van zand, grind en klei130,8
91 Dienstverlening voor de winning van aardolie en aardgas100,4
Totaal251,2

Bedragen zijn in miljoenen euro's

Brontabel als csv (251 bytes)

Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen

Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
84 Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen40,1
Totaal40,1

Bedragen zijn in miljoenen euro's

Brontabel als csv (165 bytes)

Huishoudens als werkgever, niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

Huishoudens als werkgever, niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
97 Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel10
99 Extraterritoriale organisaties en lichamen40,1
Totaal50,1

Bedragen zijn in miljoenen euro's

Brontabel als csv (198 bytes)

Eindtotaal sectoren 2014

Eindtotaal sectoren 2014
OmschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
Eindtotaal17.7451607,9

Bedragen zijn in miljoenen euro's

Brontabel als csv (87 bytes)

Technieken

Technieken

In onderstaande tabel is per techniekcode terug te vinden hoeveel aanvragen er zijn gedaan. Daarnaast laat de tabel zien welke bedragen binnen per techniekcode zijn gemeld.

(Proces)technieken

(Proces)technieken
Aanvraag en energiecodeAantal meldingenGemeld investeringsbedrag (in miljoen €)
Technische voorzieningen voor energiebesparing bij bestaande processen (320000)515198,4
Energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie (220212)343113,7
Technische voorzieningen voor energiebesparing bij nieuwe processen (420000)12060,8
Systeem voor benutting van afvalwarmte (220814)3734,7
Warmteterugwinningssysteem op koel- of persluchtinstallaties (220813)5319,1
Klimaatbeheersysteem voor bestaande datacenters en bestaande serverruimten (220219)147,5
Warmtekrachtinstallatie anders dan met behulp van een zuigermotor (231002)146,2
Energiezuinige UPS (220912)155,5
Afvalgestookte installatie (221104)44
Warmtepomp (221103)333,2
Toerengeregelde vacuümpomp voor melkwinningsinstallaties (221220)3542,4
Condenserende warmtewisselaar voor stoomketels of productie- of droogprocessen (220802)172,2
Heetgasontdooisysteem (220213)171,8
Gelijkstroomventilator (220604)1211,5
Mangel met directe gasverwarming van de rol (220716)51,2
Lijmopbrengsysteem bij golfkartonfabricage (221216)41
HR-elektromotor (220602)210,8
Stoomdroger (220713)20,7
Schuimbitumeninstallatie (221217)10,5
Dynamisch vulsysteem voor spuitgietmatrijzen (221219)20,4
Warmtewisselaar voor luchtontvochtiging (220715)20,4
Hogedrukontwateringspers voor natwasserijen (220714)30,4
Warmtewisselaar met helixwerking of schotten van strekmetaal (220109)20,4
Afvalwaterwarmtewisselaar (220810)30,3
Teruglevervoorziening remenergie bij productie-installaties (220603)30,3
Adiabatische luchtkoeler voor datacenters en serverruimten (220220)50,3
Condensatoren (220911)50,2
Direct gasgestookte condenserende boiler (220114)110,2
Hoogfrequent hoogrendementlader voor tractiebatterijen (221221)200,2
Gasgestookte hogedrukreiniger (221215)90,1
Absorptiedroging (220705)10,1
Uitschakelapparaat (220902)60,1
Systeem voor hergebruik van perslucht (220815)30,1
Brandstofcelsysteem (231101)10
Gasgestookte infraroodpanelen voor droging van oppervlakken (220703)10
Ontdooikap (220214)20
Lakdroger met UV-A lichtarmaturen (220704)10
Totaal (Proces) industrie2.248458,4

Bedragen zijn in miljoenen euro's.

Brontabel als csv (2 kB)

Apparaten

Apparaten
Aanvraag en energiecodeAantal meldingenGemeld investeringsbedrag
Gasgestookt HR-frituurtoestel (220101)3587,3
Gasgestookte (stoom)convectieoven (220102)3056,5
Energiezuinige (vaat)spoel- of (vaat)wasmachine (220809)1391,2
Energiezuinige wasdroger (220701)151,2
Energiezuinige professionele koel- of vrieskast (220215)830,6
Laagdebiet afzuigkap in grootkeukens (210304)90,2
Energiezuinige handendroger (220717)30
Totaal apparaten91217,2

Bedragen zijn in miljoenen euro's.

Brontabel als csv (463 bytes)

Duurzame energie

Duurzame energie
Aanvraag en energiecodeAantal meldingenGemeld investeringsbedrag
Windturbine met SDE2013 of eerder (251103)28355,8
Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking (251102)4.679151,1
Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking met SD2013 of eerder (251104)14657,1
Aardwarmtewinningssysteem met SDE2013 of eerder (250102)5230,5
Warmte- of koudeopslag in de bodem (aquifer) (251201)3719,3
Ketel gestookt met biomassa met SDE2013 of eerder (251114)3210,5
Ketel of kachel gestookt met biomassa (251105)1305
Vergistingsinstallatie voor droge biomassa met SDE2013 of eerder (251112)293,8
Biogasopwaardeerinstallatie met SDE2013 of eerder (251203)263,3
Warmtekrachtinstallatie met behulp van een zuigermotor, gestookt met biomassa met SDE2013 of eerder (251106)103,1
Zonnecollectorsysteem voor verwarmen (250101)1532,2
Biobrandstof productie-installatie (251205)61,2
Warmtekrachtinstallatie anders dan met behulp van een zuigermotor, gestookt met biomassa met SDE2013 of eerder (251107)30,9
Grondwarmtewisselaar (251202)70,6
Technische voorzieningen voor het aanwenden van duurzame energie (450000)190,4
Zonnecollectorsysteem voor verwarmen met SDE2013 of eerder (250104)30,3
Biogasproductie verhogende voorzieningen bij vergistingsinstallaties voor natte biomassa met SDE2013 of eerder (251113)20,1
Dak- gevelpanelen met geïntegreerde zonnecollector (250103)60,1
Totaal duurzame energie5.368645,1

Bedragen zijn in miljoenen euro's.

Brontabel als csv (1 kB)

Gebouwde omgeving

Gebouwde omgeving
Aanvraag en energiecodeAantal meldingenGemeld investeringsbedrag
LED-verlichtingssysteem (210506)3.23885,6
HR-glas (210401)24358,4
Warmtepomp (211103)26440,4
Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen (210000)10738,6
Warmtepomp (lucht gerelateerd) (211104)93032,5
Isolatie voor bestaande constructies (210403)75124,9
Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht (210801)40822,2
Isolatie van koel- of vriesruimten (210404)20017
Energie-efficiënt verlichtingssysteem (210501)59613,5
Technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij bestaande bedrijfsgebouwen (310000)21711,6
Systeem voor benutting van afvalwarmte (210803)277,9
Technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij nieuwe bedrijfsgebouwen (410000)377,7
Besparingssysteem voor verlichting of klimaat (210502)1616,9
Debietregeling ventilator (210301)3036,3
Adiabatische luchtkoeling (210207)312,3
LED-belichtingssysteem( 210508)431,4
HR-elektromotor (210601)231,4
Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht bij grootkeukens (210805)181,4
HR-luchtverwarmer (210102)671,3
Luchtdicht luchtverdeelsysteem (210302)331,3
Noodverlichting (210507)611,1
HR-pomp (211001)700,8
Bevochtigingsrotor (210706)60,5
Warmtewisselaar voor vrije koeling (210206)190,5
Energieprestatieverbetering van bestaande liften (210602)50,4
Warmtewisselaar voor luchtontvochtiging (210705)50,4
Steunventilator (210103)280,3
Afvalwaterwarmtewisselaar (210804)30,3
Energiezuinig afzuigsysteem (210905)90,3
Direct gasgestookt stralingspaneel (210106)170,3
Warmtepompboiler (211102)90,3
Direct gasgestookte condenserende boiler (210107)170,2
Direct gasgestookt condenserend warmwaterdoorstroomtoestel (210108)210,2
Faseovergangsmateriaal (210405)10
Systeem bij radiatoren voor koude- of warmteterugwinning uit ventilatielucht (210802)30
Totaal gebouwde omgeving7.971388,3

Bedragen zijn in miljoenen euro's.

Brontabel als csv (2 kB)

Land- en tuinbouw

Land- en tuinbouw
Aanvraag en energiecodeAantal meldingenGemeld investeringsbedrag
Systeem voor ontvochtiging van tuinbouwkassen (220304)93,2
Warmtekrachtinstallatie met behulp van een zuigermotor (231001)142,7
Horizontale energieschermen (220403)281,9
Melkvoorkoeler (220216)3101,3
LED-belichtingssysteem voor tuinbouwgewassen (220503)131,2
Hogedrukverneveling in tuinbouwkassen (220218)171
Rookgasreiniging voor CO2-bemesting (221213)100,9
Systeem voor verwarming van (semi-)gesloten tuinbouwkassen (220801)30,9
Kasdek of kasgevel (220402)100,8
Cycloondroger (220718)10,6
Buitenschermen (220405)20,6
Luchtcirculatiesysteem in tuinbouwkassen (220305)110,4
Gevelschermen (220404)90,4
Warmteterugwinningssysteem uit luchtwassers (210109)110,3
Laaghangend verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen (210110)80,2
Energiezuinige klimaatregeling in tuinbouwkassen (220909)90,1
Transportleiding voor levering van gasvormig CO2 aan glastuinbouwbedrijven (221005)50,1
Isolatie van gevels van bestaande tuinbouwkassen (220407)10
Totaal land- en tuinbouw47116,8

Bedragen zijn miljoenen euro's.

Brontabel als csv (1 kB)

Transport

Transport
Aanvraag en energiecodeAantal meldingenGemeld investeringsbedrag
Lange en zware vrachtwagen (LZV) (241213)11924,4
Verlenging van een bestaand vaartuig voor de binnenvaart (241212)618,8
Teruglevervoorziening remenergie van elektrische motoren (240606)2413
Technische voorzieningen voor energiebesparing bij nieuwe transportmiddelen (440000)1236
Technische voorzieningen voor energiebesparing bij bestaande transportmiddelen (340000)605,8
Energiezuinige scheepsmotor (240612)353,6
Zijafscherming (241202)1453,3
Indirecte aandrijving voor koelaggregaten (240201)942,7
Verplaatsbare schotten bij geconditioneerd transport (240205)430,9
Bandenspanning regelsysteem voor landbouwvoertuigen (240906)390,8
Spudpaal (241210)270,8
Energiezuinige opbouw of container voor cryogeen gekoeld transport (240203)50,6
Hybrid power take off (PTO) aandrijving (240614)70,4
Start-stopsysteem voor vrachtwagenmotor (240908)40,4
Automatische snelheidsbegrenzing voor voertuigen (240911)300,2
Energiebesparend roerensysteem (240611)50,2
Luchtgordijn bij geconditioneerd transport (240204)30,1
Eutectische transportkoeling (240206)20,1
Hydraulische teruglevervoorziening van remenergie (240607)20
Schroefas gedreven generator voor schepen (240609)10
HR-elektromotor (240601)10
Totaal transport77582,1

Bedragen zijn in miljoenen euro's.

Brontabel als csv (1 kB)

Eindtotaal technieken 2014

Eindtotaal technieken 2014
Aanvraag en energiecodeAantal meldingenGemeld investeringsbedrag
Eindtotaal17.7451607,9

Bedragen in miljoenen euro's.

Brontabel als csv (94 bytes)