Op de Energielijst staan alle technieken die voor EIA in aanmerking komen. De lijst wordt jaarlijks aangepast en bevatte in 2014 in totaal 158 technieken met fiscaal voordeel. De energietechnieken op de Energielijst kunnen worden toegepast in gebouwen, industriële processen, transportmiddelen en duurzame energie. Ondernemers kunnen ook pakketten van maatregelen melden voor het verbeteren van de energieprestatie van bestaande bedrijfsgebouwen.

De Energielijst

Generieke en specifieke energietechnieken

De Energie Investeringsaftrek is een algemene regeling: hij is generiek opgezet. Nederlandse ondernemers kunnen er voor uiteenlopende investeringen in energiebesparing gebruik van maken. Op de Energielijst staan generieke codes. Dit zijn geen duidelijk omschreven bedrijfsmiddelen, maar algemene beschrijvingen. Deze moeten per geïnvesteerde euro een bepaalde energiebesparing opleveren. De besparingsnorm verschilt per toepassingsgebied: gebouwde omgeving, industrie, transport of duurzame energie.

Dit betekent dat alle technieken die aan deze eis voldoen in aanmerking kunnen komen voor EIA. Dit houdt in dat er wel een onderbouwing moet komen. Om het aanvragers gemakkelijker te maken staan er op de Energielijst specifieke codes. Dit zijn concrete, duidelijk omschreven bedrijfsmiddelen, waarvan bekend is dat ze voldoende energie-efficiënt zijn of het best beschikbare alternatief. Voorbeelden daarvan zijn onder meer HR-glas of warmtepompen. De besparing aantonen is in dergelijke gevallen niet meer nodig. In onderstaande tabel staat een overzicht van het aantal generieke en specifieke aanvragen en het gemelde bedrag per techniek.

Generieke en specifieke energietechnieken

Generieke en specifieke energietechnieken
Generiek/specifiekAantal meldingenGemeld bedrag in miljoenen
Generiek1091291
specifiek166541317
Totaal177451608
Brontabel als csv (124 bytes)

Actualisatie energielijst

De Energielijst met alle technieken die voor EIA in aanmerking komen, wordt jaarlijks aangevuld met nieuw op de markt verschenen technieken. Ook het bedrijfsleven kan hiervoor voorstellen doen, dit kan ieder jaar tot begin september. Belangrijk is dat de innovatie een aantoonbare energie-efficiency heeft ten opzichte van de gangbare techniek op dat moment.

Regelmatig worden technieken die al op de lijst staan aangepast, bijvoorbeeld vanwege technische ontwikkelingen of gewijzigde normen en keurmerken. Een techniek wordt verwijderd als deze gangbaar is geworden en dus geen energiebesparing oplevert ten opzichte van de referentietechniek. In 2013 dienden bedrijven 66 verzoeken in voor aanpassingen of aanvullingen voor de Energielijst van 2014. Dit resulteerde in 8 nieuwe en 12 gewijzigde technieken. Daarnaast zijn er 9 technieken van de Energielijst verwijderd.

Toepassingsgebieden

De technieken uit de Energielijst worden toegepast in gebouwen, processen, duurzame energie, transport, apparaten en land- en tuinbouw. Voor de categorie gebouwen werden de meeste aanvragen gedaan, vooral voor LED-verlichtingssystemen, HR-glas, isolatie van bestaande constructies, debietregeling ventilatoren en warmtepompen. In de land- en tuinbouw steeg het aantal meldingen sterk, voornamelijk als gevolg van een groot aantal investeringen in zonne-energiesystemen. Vanuit de industrie werden in 2014 veel meldingen gedaan voor energiezuinige koel- en vriesinstallaties en warmteterugwinsystemen op koel- of persluchtinstallaties.

Aantal aanvragen per toepassing

Aantal aanvragen per toepassing totaal 17.745 aanvragen
ToepassingsgebiedAantal aanvragen
Gebouwen7971
Duurzame energie5368
Industriele processen2248
Apparaten912
Transport775
Land- en tuinbouw471

Peildatum 1 mei 2015

Brontabel als csv (158 bytes)

Gemeld investeringsbedrag per toepassing

Gemeld investeringsbedrag per toepassing totaal € 1.608 miljoen
ToepassingsgebiedGemeld investeringsbedrag in miljoen euro
Duurzame energie645
Industriele processen458
Gebouwen388
Transport82
Apparaten17
Land- en tuinbouw17

Bedragen in miljoenen euro.

Peildatum 1 mei 2015

Brontabel als csv (177 bytes)

Top 10-technieken

In 2014 werd voor 136 van de 158 technieken op de Energielijst een melding ingediend. Onderstaand overzicht bevat de 10 meest gemelde technieken op basis van het gemelde investeringsbedrag.

Top tien EIA-technieken

Top tien EIA-technieken
TechniekAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag in miloen euro
Windturbine met SDE2013 of eerder28356
Technische voorzieningen voor energiebesparing bij bestaande processen515198
Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking4679151
Energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie343114
LED-verlichtingssysteem323886
Technische voorzieningen voor energiebesparing bij nieuwe processen12061
HR-glas24358
Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking met SDE2013 of eerder14657
Warmtepomp29744
Systeem voor benutting van afvalwarmte6443
Brontabel als csv (557 bytes)